Speciaal voor studenten

Overname huurcontract


Gegevens oude huurder


(DD-MM-JJJJ)

Gegevens nieuwe huurder

Hierbij verklaart de nieuwe huurder de bestaande apparatuur van de oude huurder in huur te hebben overgenomen en akkoord gaat met de huidige huurvoorwaarden van Wasgoed.com.
Tevens machtigt de nieuwe huurder Wasgoed.com omstreeks elke 24-ste van de maand via automatische incasso van het bovenstaand bank- of postbanknummer de maandelijkse huur af te schrijven.
Zodra de formulieren binnen zijn zal de automatische incasso overgezet worden naar de nieuwe huurder. Dit zal ingaan omstreeks de 24-ste van de nieuwe maand.